Mi primera Biblia (14 Tomos) Biblia infantil y juvenil - Editorial Ortells